Metody hypoxického tréninku

Metoda hypoxické terapie "IHT", často také nazývána jako "IHE",  znamená přerušované vystavování organizmu simulované nadmořské výšce po dobu 3-5 minut a běžnému okolnímu vzduchu 3-5 minut, přičemž se tento cyklický proces opakuje po dobu 45 - 60 minut za den.  Je nejnovějším způsobem, jak využívat hypoxické systémy. Konkretní protokoly hypoxické terapie "IHT" vždy začínají prvotní 15-ti denní adaptační fází, na kterou navazují další jednotlivé protokoly dle požadovaného účinku a časových možností klienta. 

Trénink ve vyšší nadmořské výšce, než na kterou je tělo jednotlivce obvykle zvyklé, se odráží ve zvýšení svalové vytrvalosti a kondice, a to díky intenzivnějším aerobním a anaerobním tréninkům. Trénink ve střídavých podmínkách, tedy v hypoxickém a klasickém prostředí, zvyšuje schopnost jedince připravit svoje dýchací ústrojí tak, aby i v těch fyzicky nejvypjatějších situacích dokázal vždy efektivně a pravidelně dýchat.

Spánek v nadmořské výšce je stále více vítanou metodou, jak trénovat v hypoxickém prostředí. Poprvé byl tento styl tréninku prezentován Benjaminem Levinem a Jamesem Stray-Gundersenem. Spaní v hypoxickém prostředí je výhodné v tom, že je jedinec dlouhodobě vystaven vzduchu, který zdokonaluje fungování těla přes noc skrze dýchání, v kombinaci s tréninkem během dne má pak velmi efektivní účinky na celkový fyzický stav člověka.

Sleduj naše tréninkové video

Přehrát