Metody hypoxického tréninku

Metoda hypoxické terapie neboli přerušované vystavování organizmu simulované nadmořské výšce  je nejnovějším způsobem, jak využívat hypoxické systémy. Principem této metody je pravidelná inhalace (3-5 min.) hypoxického vzduchu, který odpovídá prostředí ve výškách od 3 800 m.n.m. do 6 400 m. n. m, a běžného vzduchu. Kýžených výsledků člověk dosáhne, pokud tento cyklus opakuje po dobu 45 min do jedné hodiny denně, přičemž celý proces trvá nepřetržitě deset dnů. 

Trénink ve vyšší nadmořské výšce, než na kterou je tělo jednotlivce obvykle zvyklé, se odráží ve zvýšení svalové vytrvalosti a kondice, a to díky intenzivnějším aerobním a anaerobním tréninkům. Trénink ve střídavých podmínkách, tedy v hypoxickém a klasickém prostředí, zvyšuje schopnost jedince připravit svoje dýchací ústrojí tak, aby i v těch fyzicky nejvypjatějších situacích dokázal vždy efektivně a pravidelně dýchat.

Spánek v nadmořské výšce je stále více vítanou metodou, jak trénovat v hypoxickém prostředí. Poprvé byl tento styl tréninku prezentován Benjaminem Levinem a Jamesem Stray-Gundersenem. Spaní v hypoxickém prostředí je výhodné v tom, že je jedinec dlouhodobě vystaven vzduchu, který zdokonaluje fungování těla přes noc skrze dýchání, v kombinaci s tréninkem během dne má pak velmi efektivní účinky na celkový fyzický stav člověka.

Sleduj naše tréninkové video

Přehrát